ZAGREB: DELAVNICA IN STROKOVNO SREČANJE EurOMA 2017

Naša južna soseda, Hrvaška, je v sklopu razvojnega projekta sestavila iniciativo Jačanje konkurentnosti hrvatske proizvodnje, v sklopu katere je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu potekalo srečanje – delavnica združenja EurOMA (European Operations Management Association). Na srečanju so sodelovali številni profesorji iz celotne regije z namenom krepitve vezi, izmenjave znanstveno-raziskovalnih spoznanj in  načrtovanja skupnega raziskovalnega dela.

Predavatelji s programa Poslovna logistika, Marko Jakšič, Borut Rusjan in Peter Trkman, so se prav tako udeležili 1st EurOMA Danube workshops. Na delavnici so predstavili svoje raziskovalno in pedagoško delo na področju poslovne logistike. Navezali so tudi številne koristne stike z drugimi profesorji iz te regije ter se dogovorili za morebitne strokovne ekskurzije.