WALT DISNEY – STROKOVNI OGLED doc. dr. Jureta Erjavca

V maju 2016 je potekala konferenca Innovative Operations in an Information and Analytics Driven Economy, ki jo je organiziralo združenje Production and Operations Management Society. Tema konference je aktualna glede na težnjo v globalnem okolju k ustvarjanju, zbiranju in analizi masovnih podatkov, ter premik proti panogam, ki so usmerjene na ustvarjanje masovnih podatkov in njihovi uporabi.

Na konferenci so svoje izkušnje delili strokovnjaki iz prakse ter raziskovalci. V okviru konference je rezultate raziskav s področja vedenja deležnikov v oskrbovalnih verigah predstavil tudi naš sodelavec doc. dr. Jure Erjavec. Raziskava dr. Erjavca je nastala v sklopu 5. temeljnega raziskovalnega projekta, v okviru konference pa se je udeležil tudi strokovnega ogleda distribucijskega centra Walt Disney Company. Pridobljena znanja in izkušnje bodo v okviru predmetov posredovana študentom programa Poslovna logistika.

TRP - Erjavec 1