PREDAVATELJ S PROGRAMA POSLOVNA LOGISTIKA GOSTOVAL V RUSIJI

Predavatelji na programu in usmeritvi poslovne logistike izkazujejo mednarodno prepoznavnost, raziskovalno odličnost in so uspešni pedagogi, zaradi česar gostujejo na univerzah širom sveta. Naš profesor, Peter Trkman, je bil gostujoči predavatelj na Graduate School of Management v Saint Petersburgu, eni vodilnih šol na področju poslovne logistike v Vzhodni Evropi. Tekom obiska je predaval vsebine povezane z managementom oskrbovalne verige, ki so v sorodni obliki tudi del učnega načrta na dodiplomskem in podiplomskem študiju poslovne logistike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Če še niste vedeli, vas lahko spomnimo:

Študentom na programu poslovne logistike omogočamo izmenjavo znanj iz prakse s pomočjo raznolikih obiskov logističnih podjetij (SPAR, BTC, Danfoss, Slovenske železnice, Pošta Slovenije, Letališče Jožeta Pučnika idr.), možnostmi sodelovanja na različnih projektih, vključevanjem gostov iz prakse v predavanja na programu in, nenazadnje, z možnostjo študijskih izmenjav v drugih krajih.