Dodiplomski program: Poslovna logistika

Usmeritev študijskega programa UPEŠ

Ali ste bili jezni, če so vam v pohištveni trgovini obljubili, da vam bodo sedežno garnituro dostavili čez en mesec, od takrat pa sta minila že dva? Ste vso jezo stresli na trgovca, ki pa na dostavo nima vpliva, saj je zanjo odgovorno drugo podjetje, ki pa od proizvajalca čaka drugi del vaše garniture, ne vedoč, da proizvajalcu še vedno niso dostavili blaga, s katerim lahko dokonča serijo garnitur?

Na študiju poslovne logistike vas bomo pripravili na vse izzive in ovire, ki jih lahko pričakujete kot trgovec, proizvajalec ali kot kupec. Upravljanje zalog in tokov blaga v proizvodnji, distribucija in skladiščenje, so ključni problemi, s katerimi se bomo soočili in na praktičnih primerih poskusili najti optimalen način upravljanja le-teh.

Študij poslovne logistike vas bo usposobil, da boste lahko vodja proizvodne logistike, poslovni logistik, logistik v letalskem, poštnem, cestno-prevozniškem, železniškem prometu itd. Z znanjem, ki ga pridobite na našem dodiplomskem študiju, lahko uspešno opravite tudi v svetu priznane mednarodne licence in tako konkurirate na mednarodnem trgu dela.

Podiplomski program: Poslovna logistika

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Poslovna logistika se ukvarja z učinkovito integracijo oskrbe, proizvodnje, skladiščenja in prodaje, ki omogoča, da je proizvod ali storitev na voljo v zadostnih količinah, na ustreznem mestu in ob ustreznem času, s čim nižjimi skupnimi stroški ob zagotavljanju ustrezne ravni storitve potrošniku. Drugostopenjski program Poslovna logistika poglobljeno razvija znanja in spretnosti managementa logistike in oskrbnih verig. Gre tako za sposobnost obvladovanja zapletenih proizvodnih in distribucijskih sistemov ter tokov blaga, informacij in sredstev v podjetjih.

Študente usposabljamo za delo na področju managementa nabavnih, prodajnih, skladiščnih in proizvodnih procesov v podjetjih. Tako pridobijo interdisciplinarna znanja s področja managementa poslovne logistike, optimizacije v logistiki, informatizacije oskrbnih verig, notranje logistike, mednarodne poslovne logistike in strateških izzivov slovenske logistike.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je možna zaposlitev

Usposobljeni boste za delo na področju vodenja logistike, skladišč, upravljanja zalog in načrtovanja ter informatizacije in izvajanja oskrbnih verig. Pridobljena znanja omogočajo zaposlitev v proizvodnih, trgovskih in logističnih podjetjih, podjetjih s področja informacijskih tehnologij ter v organizacijah javnega sektorja na področju logistike.

Na spodnji povezavi si lahko prenesete predstavitev usmeritve in programa Poslovne logistike.