Urša Marin zase meni, da ima rada organiziranost in urejenost; to lastnost pa je prenesla na zanimanje za usklajevanje oz. planiranje poslovnih procesov, ki je potrebno za vzpostavitev učinkovitih tokov oskrbne verige. Poleg tega se je za študij poslovne logistike odločila, saj jo je privlačila logistika kot dejavnost sama in iz razloga, ker je management oskrbnih verig tedaj začel pridobivati na pomembnosti v različnih industrijah in prinašati večjo možnost zaposlitve.

Trenutno je Urša zaposlena kot načrtovalka proizvodnih virov v Leku. Njene glavne delovne naloge so sestavljanje planov za proizvodnjo, pregledovanje surovin, pripravljanje različnih poročil idr. Kot pravi sama, se navzven sliši dolgočasno, ampak njen delovni dan je vse kaj drugega kot to. Vsakodnevno se sooča z izzivi, ki zahtevajo hitro odzivnost, komunikacijo z zaposlenimi znotraj in izven oddelka ter iskanje rešitev za nove probleme in optimizacijo vsakodnevnih delovnih procesov. Pri soočanju z izzivi ji koristijo pridobljena znanja s predmeta Management oskrbne verige, saj je tam spoznala največ metod in strokovnih izrazov, ki se uporabljajo v managementu oskrbne verige in so ji tudi pomagali pri lažji integraciji v poslovno okolje. Pri tem še posebej izpostavlja študijske primere, ki so jih s sovrstniki obravnavali tekom pedagoškega procesa, saj si je preko teh najbolj zapomnila predavane vsebine.