Tim Preskar je program Poslovne logistike videl kot odlično možnost za dopolnitev temeljnih naravoslovnih znanj po študiju na Fakulteti za strojništvo. Program je Timu pričakovanja uresničil, saj je obstoječa znanja uporabil in dopolnil z analizami najrazličnejših logističnih procesov – pri čemer kot posebej všečnega izpostavlja predmet Notranja logistika. Tim izpostavlja »pravšnjo razmerje med predavanji teoretičnih snovi, analizami študijskih primerov, samostojnim delom in seminarskimi nalogami«, najbolj pa so mu koristila pridobljena znanja pri predmetu management oskrbne verige, saj je v začetku karieri delal v oskrbi kupcev.

 

Ker Tim dela v proizvodnem podjetju, je z znanji, pridobljenimi pri predmetu notranja logistika in optimizacija v logistiki, lažje razumel morebitne omejitve iz proizvodnega stališča. Tim se je z mentorji iz gospodarstva in profesorji z usmeritve in programa Poslovna logistika vključil v program »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, v okviru katerega je z manjšo skupino študentov sodeloval pri projektnem delu s podjetjem Danfoss in pridobil dodatne kompetence.  Tim, trenutno zaposlen kot tehnolog pakiranja v Leku, meni, da so specifična in praktična znanja magistrov Poslovne logistike tista, zaradi katerih boste naši študentje in študentke v podjetjih prepoznani kot »dodana vrednost«. Ob tem pa, tako Tim, vsebine s programa Poslovna logistika omogočajo drugačen in poglobljen pogled na poslovni svet in lažje spoprijemanje z vsakodnevnimi izzivi.