Sašo Vavpetič se je študij na programu Poslovna logistika odločil zaradi zanimanja za novo smer, potreb trga dela, ki je takrat iskal profil poslovne logistike, trenda managementa oskrbovalnih verig in z željo, da razširi poslovna znanja. Sašo meni, da je bil program že tedaj izredno zanimiv, zasnovan na način, da so se študentje že začeli povezovati s podjetji in reševali zanimive študije primerov. Kot zanimivo dopolnitev pedagoškega procesa, Sašo izpostavi, da so se nekajkrat igrali – simulirali – poslovne igre, ki so imele dobro povezavo med prakso in teorijo.

 

Med predmeti Sašo izpostavlja Management oskrbne verige in Optimizacijo v logistiki. Pri slednjem je najbolj podrobno spoznal osnove managementa zalog in nabavnih parametrov, ki so mu koristili pri kasnejšem delu v podjetju. Med delom je ugotovil, da so nekatera znanja oziroma teorije identične tistim, ki so jih s sovrstniki na programu Poslovne logistike spoznali med študijem. Sašo bodočim študentom svetuje, da se odločijo za program tudi zato, ker ga vidi kot ekonomsko najbolj perspektivnega. Meni, da gre za program, ki kasneje omogoča zaposlitev in v veliki meri spodbuja in zahteva od posameznika precej kreativnosti. Ugotavlja, da se profilu poslovnega logista ponuja veliko poslovnih priložnosti tudi v tujini.