Uspešna karierna zgodba Rada Hanželja se je začela s podiplomskim študijem na programu Poslovne logistike Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Po izkušnjah na več fakultetah, pravi, da naj bo Ekonomska fakulteta prva izbira, ko razmišljate o študiju poslovne logistike ali managementu oskrbovalnih verig. V podjetju Danfoss Trata, kjer je Rado zaposlen, s pridom uporablja znanja, pridobljena na programu Poslovna logistika – najbolj so mu koristila znanja s predmetov Management oskrbne verige in Management poslovne logistike.

Posebna »dodana vrednost« programu Poslovne logistike so za Rada strokovne ekskurzije – na eni izmed njih je spoznal bodočega delodajalca. Do nedavnega je opravljal funkcijo Supply Chain Coordinator-ja v Danfoss Trati za specifično proizvodno linijo, pri čemer je bil odgovoren za celostno planiranje oskrbne verige, planiranje zalog in zagotavljanje ustrezne ravni končnim kupcem. Kot pravi Rado, se je vsebina njegovega dela v veliki meri prekrivala z vsebinami iz programa poslovna logistika.