Nives Platiše Lapanja je uspešna magistra študijskega programa Poslovna logistika, ki ga je izbrala z željo po gradnji karieri na področju logistike. Nivesina kariera se je po zaključku magistrskega programa Poslovna logistika začela obetavno, saj je zaposlena v najuspešnejšem slovenskem koncernu Kolektor kot vodja distribucijske/odpremne logistike. Njeno delo je vsebinsko zelo povezano s študijem poslovne logistike, obenem pa teoretična znanja vsakodnevno povezuje s prakso.

Pri študiju poslovne logistike izpostavlja dobro zastavljen pedagoški proces, ki povezuje teoretična znanja s praktičnimi. Predavanja in vaje na usmeritvi in programu Poslovne logistike so zasnovana na študijah primerov, na osnovi katerih študenti pripravljajo seminarske naloge.  Nives dodaja, da ji v službi zelo koristijo izkušnje z javnega nastopanja med predstavitvami seminarskih nalog, saj je projektno delo in predstavljanje le-tega del njenega vsakdana. Vsebine programa in kompetence magistrov Poslovne logistike se zdijo Nives zelo ustrezne glede na zahteve današnjega globalnega okolja in pričakovanja vaših bodočih delodajalcev.