NABAVA IN SCM: STROKOVNI POSVET S PROF. TRKMANOM

Na dogodku bomo opredelili, kaj so oskrbne verige, katere dele oskrbnih verig poznamo v praksi, kaj je poslovni model in kako ga je možno spreminjati ter kakšne izzive prinaša potreba po neprestanem izboljševanju. Posvetili se bomo vzpostavitvi ustreznih procesov za obvladovanje tveganj, identifikaciji dobaviteljev, ki predstavljajo potencialno tveganje, ter vplivu turbulentnega okolja.

Na strokovnem posvetu o upravljanju in optimizaciji oskrbovalnih verig, ki ga organizira Združenje nabavnikov Slovenije, bo predaval tudi prof. Peter Trkman iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki bo izpostavili pomen novih poslovnih modelov, pristope za management tveganj, razloge za premajhno pozornost pri obvladovanju tveganj ter ključni pomen pravilnega odnosa do managementa tveganj.

Strokovni posvet bo v četrtek, 16. 03. 2016, ob 9. uri, v Danfoss Trata d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, Ljubljana.

Več o predstavitvi prof. Trkmana in o samem dogodku najdete tukaj .