LOGISTIČNI KONGRES 2017

Ali ste vedeli, da lahko z učinkovito oskrbo povečamo produktivnost proizvodnje tudi za 20 % in da lahko z učinkovito izmenjavo podatkov pomembno skrajšamo čas dobave blaga in pocenimo administrativne stroške nabave blaga, ki lahko znašajo tudi do 15 EUR na posamezno transakcijo?

Ali veste, da imajo naročniki blaga obvezo kriti sorazmerni del stroškov v primeru pomorskih nesreč ali že samo v primeru večje okvare pogonskega agregata ladje?

Ali veste, da so možna tudi cenejša naročila blaga, kot je zbirni kontejnerski prevoz?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja smo dobili na 5. mednarodnem logističnem kongresu »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017«, ki je bil v Portorožu, ki smo se ga udeležili tudi predavatelji s programa Poslovna logistika. Poleg strokovnih prispevkov iz omenjenih tem smo tudi letos pridobili nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje s predstavniki iz prakse.

Ali ste vedeli, kako perspektiven je študij poslovne logistike? Slika pove več kot tisoč besed.