IZZIVI V MANAGEMENTU OSKRBOVALNIH VERIG – STROKOVNI POSVET

Na posvetu Združenja nabavnikov Slovenije je kot plenarni predavatelj nastopil prof. dr. Peter Trkman.

Slovenskim ekspertom za nabavo in management oskrbovalnih verig je predstavil, kako je možno spreminjati poslovne modele v oskrbovalnih verigah ter kakšne izzive prinaša potreba po neprestanem izboljševanju. Posvetil se je potrebi po vzpostavitvi ustreznih procesov za obvladovanje tveganj, identifikaciji dobaviteljev, ki predstavljajo potencialno tveganje, ter vplivu turbulentnega okolja.

Izpostavil je razloge za premajhno pozornost pri obvladovanju tveganj ter ključni pomen pravilnega odnosa do managementa tveganj v oskrbovalnih verigah.