Vpisni pogoji in merila za izbiro

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17 v točki »XI. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.

Pogoje za vpis po merilih za prehode za program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola si lahko preberete tukaj.

Vpis

Prijava in vpis na oba dodiplomska programa za posamezno študijsko leto potekata v rokih, ki so določeni z vsakoletnim Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

Podrobnejše informacije o prijavno – sprejemnem postopku najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/.

Prijava in vpis na magistrski študijski program

Prijava za vpis na magistrske študijske programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je odprta in najdete jo na povezavi.

Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ dostopnega na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Natisnjeno prijavo in/oz. priloge morate oddati na Ekonomsko fakulteto v Službo za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
V primeru, da pošiljate po pošti na kuverto napišite: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (za študij +2).

Vpis na usmeritev Poslovna logistika

Poslovna logistika je usmeritev na dodiplomskem študijskem programu (UPEŠ), ki jo izberete v 2. letniku izobraževanja. Poslovna logistika je odločitev, s katero boste naredili nekaj več za vašo prihodnost.

Oglejte si predstavitveno brošuro o našem programu

Kontaktni podatki: