DAN POSLOVNE LOGISTIKE 2017

Trajnostno naravnane oskrbovalne verige so oskrbovalne verige prihodnosti. Ko govorimo o trajnosti, imamo v mislih okolijske, ekonomske, družbene in druge vidike, ki skoraj neločljivo vplivajo na večino funkcij v podjetjih in oskrbovalnih verigah, izrazito pa spreminjajo podobo sodobne logistike. Zelena logistika je skupek načel, pristopov in izboljšav, ki izboljšujejo stroškovno učinkovitost in rešujejo problematiko trajnosti v transportu, toku blaga in storitev oz. v celotni distribuciji.

Z namenom osveščanja in predstavitve primerov uspešnih pristopov k reševanju trajnostne problematike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani organiziramo strokovni posvet, in sicer Dan poslovne logistike, na katerem bodo strokovnjaki iz podjetij, kot so Snaga, AvantCar in drugi, predstavili njihovo udejstvovanje na področju managementa trajnostnih oskrbovalnih verig. Letošnja osrednja tema dogodka bo, kako z načeli trajnosti in zelene logistike izboljšati okolijske, ekonomske in družbene vidike delovanja organizacije.

Vljudno vabljeni na Dan poslovne logistike, ki bo zajemal predstavitve gostov, diskusijo in priložnost za krepitev stikov s predstavniki iz prakse, pedagogi, predvsem pa s študenti poslovne logistike in informatike – bodočimi deloiskalci.

 

Dogodek bo v četrtek, 20. aprila, ob 17. uri na Ekonomski fakulteti (predvideno trajanje cca 90 minut).

 

Informacije: marko.budler@ef.uni-lj.si

http://poslovna-logistika.si/