Članek prof. Trkmana objavljen v ugledni mednarodni reviji International Journal of Logistics Management

Peter Trkman je (v soavtorstvu z Nadio Zaheer z NUST, Islamabad,
Pakistan) objavil članek: An information sharing theory perspective
on willingness to share information in supply chains
, ki bo objavljen
v ugledni mednarodni reviji International Journal of Logistics
Management
. V članku avtorja analizirata vpliv različnih dejavnikov na
pripravljenost posameznikov za deljenje informacij v oskrbovalnih
verigah.

Tovrstno znanje je ključno tudi za dodiplomske (in podiplomske)
študente, ki o pomenu usklajevanja v oskrbovalni verigi veliko slišijo
že v 3. letniku pri predmetu Poslovna logistika.

Opomba: raziskavo je sofinanciral ARRS v okviru projekta
J5―6816: Prenova poslovanja – od poslovnih modelov do inovativnih procesov.

peter trkman